tecavüz izle
Lektorský tím | workshopy

Lektorský tím

Lektor: Samuel Schuerer

Externý lektor pre odborné vzdelávanie

 

Švajčiarsky psychoterapeut, lektor, tréner, supervízor a poradca v Institute Alfreda Adlera v Zurichu.

Pôsobí vo viacerých európskych krajinách. Je školiteľ v oblasti výcviku supervízorov (Nemecká asociácia Gestalt terapie). Pracuje ako poradca vo svojej vlastnej praxi od roku 1996. V Litve zalozil Institut Individualnej psychologie v Rige. Samuel pracuje aj ako lektor a supervizor pre Instituty Individualnej Psychologie v krajinach byvalej vychodnej Europy a poskytuje treningy pre supervizorov v Rige.

Lektor: PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Externý lektor pre odborné vzdelávanie

Krajský psychológ. Má ukončený výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii v Prahe a v holotropnom dýchaní v St. Helena v Kalifornii.

Absolvoval výcvik v psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metódach. Člen americkej psychologickej asociácie. )Výkonným riaditeľ Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT.

Autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácii ako: Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnut stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívníi porucha a jak se ji bránit.

Lektorka: Mgr. Zdenka Némethová

Interná lektorka pre odborné vzdelávanie

Vyštudovaná fyzioterapeutka, psychologička, psychoterapeutka a supervízorka v KBT.

Venuje sa psychologickej praxi vo svojej poradni, kde rieši témy pracovno-životnej rovnováhy, vnútornej sebaistoty, životných hodnôt, medziľudských vzťahov  a harmónie v živote.

Zároveň sa venuje organizovaniu kurzov a seminárov pre firmy, laickú a aj odbornú verejnosť zamerané na rozvíjanie vzťahov,  manažmentu času a života, ktorého špecifikom je aj poradenstvo pre firmy, kde sa vo vedení firmy realizujú manželské páry.

Lektor: Mgr. Juraj Németh

Interný lektor pre odborné vzdelávanie

Certifikovaný výživový poradca NUTRIS, certifikovaný personálny a kondičný tréner, kouč pre pohyb a zdravú výživu. Terapeut Zen-shiatsu.

Vyštudoval FTVŠ na UK v Bratislave. V oblasti fitness služieb pôsobí od ukončenia fakulty od roku 1998. Štúdium nových trendov v oblasti športu, fitness a wellness sa stalo jeho koníčkom. Navštevuje školenia, semináre a workshopy u nás aj v zahraničí na témy, ktoré sa týkajú výživy, nových trendov v oblasti fitness, wellness, rozvoja pohybových programov, funkčného cvičenia, regenerácie a terapie formou zen shiatsu.