tecavüz izle
Párové poradenstvo - Nepísané pravidlá dlhodobého vzťahu

 Zaoberáte sa otázkami:

Ako identifikovať a predpovedať úspešnosť párového poradenstva?

Ako je možné dosiahnuť harmóniu a dlhovekosť partnerského vzťahu?

 

 • Radi sa chodíte na rôzne workshopy inšpirovať?
 • Pracujete v súkromí a chýba vám kontakt s kolegami?
 • Máte niekedy pocit, že ste už vyčerpali všetky vaše osvedčené metódy a efekt nie je taký, aký by ste pri práci očakávali? 
 • Uvítali by ste návod "ako naložiť" s konkrétnymi situáciami, ktorý môžete mať v zálohe?

Trojdňový workshop „Párové poradenstvo - Nepísané pravidlá šťastného partnerského vzťahu" ponúka pohľad na partnerské vzťahy cez naše odlišnosti. Vychádza z praktických skúseností lektorky prácou s pármi.

Na základe teórie, kazuistiky, zážitku, reflexie skúsenosti vám budú predstavené teoretické východiská a možnosti intervencie v jednotlivých štádiách práce s jednotlivcom alebo párom.

Pre koho je workshop určený:

Workshop je určený pre poradenských, školských a klinických psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi, pármi a rodinami.

 

Ciele workshopu:

Spoznáte vekové špecifiká párového poradenstva. Budete vedieť identifikovať zručnosti potrebné pre rozvoj partnerského vzťahu vašich klientov, dôležité pre dosiahnutie stanovených cieľov v poradenskom procese.

Budete vedieť, ako konštruktívne riešiť konflikty a ako sa o tieto poznatky podeliť so svojimi klientmi.

Spoznáte rôzne techniky používané v párovom poradenstve, ktorými dokážu pomôcť párom  prehĺbiť porozumenie, rešpektovanie vzájomných odlišností a obohatiť ich partnerský život.

Budete mať možnosť supervidovať  vlastnú kazuistiku.

Zdenka Némethová

Psychologička, psychoterapeutka a supervízorka KBT s viac ako 13 ročnou praxou.

Viac ako 7 rokov pracuje v súkromnej praxi, kde okrem partnerských vzťahov rieši témy pracovno-životnej rovnováhy, vnútornej sebaistoty, životných hodnôt, medziľudských vzťahov  a harmónie v živote.

S pármi pracuje pomocou metódy "Vzťahový kompas".

Zároveň sa venuje organizovaniu kurzov a seminárov pre firmy, laickú a aj odbornú verejnosť, zamerané na rozvíjanie vzťahov,  manažmentu času a života. Jej špecifikom je aj poradenstvo pre firmy, kde sa vo vedení firmy realizujú manželské páry.

Lektorka: 

 

Čo vás čaká:

Piatok

 • Na začiatku sa podrobnejšie pozrieme na oblasti problémov, s ktorými klienti prichádzajú.
 • Nahliadneme k vekovým špecifikáciám v rámci každej oblasti problému.
 • Spoznáte "barometer spokojnosti" v partnerskom vzťahu a faktory, ktoré sú s ním spojené.
 • Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme mužsko- ženské odlišnosti v oblasti riešenia problémov a v komunikácii.
 • Naučíte sa ako v situáciách, s ktorými prichádzajú klienti, nachádzať návod ako veci riešiť inak

Sobota

 • Dozviete sa o zručnostiach efektívnych pri rozvíjaní partnerského vzťahu.
 • Zameriame sa na identifikáciu absentujúcich zručností nevyhnutných pre úspešné dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Vysvetlíme si ako možno využiť naše mužsko-ženské odlišnosti v procese partnerského poradenstva.
 • Supervízia/ diskusia.

Nedeľa

 • Povieme si o podporujúcich a uzdravujúcich princípoch, ktoré pomáhajú partnerským vzťahom.
 • Naučíme sa ako ošetriť rôzne oblasti problémov, ktoré dostávajú pár do krízy.
 • Naučíte sa rôzne techniky, aj vďaka nácvikom vo dvojiciach.
 • Povieme si ako možno vďaka domácim úlohám docieliť rýchlu zmenu atmosféry v partnerskom vzťahu.

Cena 3-dňového workshopu: 125 eur