tecavüz izle
Ako prežiť neveru - workshop zo série - Párové poradenstvo

 Zaoberáte sa otázkami:

Ako pomôcť svojim klientom prežiť neveru?

Je vôbec správne pokračovať v nefunkčnom, zlomenom vzťahu? Cítite sa zahlteno, bezmocne alebo vtiahnutí do deja?

Hlavou vám beží veľa ďalších otázok? Ste tu správne!

Termín workshopu: 5.-7-máj 2017
piatok-nedeľa

 

 • Radi sa chodíte na rôzne workshopy inšpirovať?
 • Pracujete v súkromí a chýba vám kontakt s kolegami?
 • Máte niekedy pocit, že ste už vyčerpali všetky vaše osvedčené metódy a efekt nie je taký, aký by ste pri práci očakávali? 
 • Uvítali by ste návod "ako naložiť inak" s konkrétnymi situáciami, ktorý môžete mať v zálohe?

Trojdňový workshop „Párové poradenstvo - Ako prežiť neveru" ponúka pohľad na partnerské vzťahy, ich vývoj až po neveru a jej dôsledky. Vychádza z praktických skúseností lektorky prácou s pármi.

Na základe teórie, kazuistík, reflexie skúsenosti vám budú predstavené teoretické východiská a možnosti intervencie v jednotlivých štádiách práce s jednotlivcom alebo párom.

Pre koho je workshop určený:

Workshop je určený pre poradenských, školských a klinických psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi, pármi a rodinami.

 

Ciele workshopu:

Spoznáte vekové špecifiká párového poradenstva v otázkach nevery. Budete vedieť identifikovať zručnosti potrebné pre rozvoj partnerského vzťahu vašich klientov, dôležité pre dosiahnutie stanovených cieľov v poradenskom procese.

Pozrieme sa na pozadie a úskalia práce poradcu/ terapeuta pri otázkach nevery, ošetríme možné procesy a nájdeme podporné prostriedky.

Budete vedieť, ako konštruktívne riešiť konflikty a ako sa o tieto poznatky podeliť so svojimi klientmi.

Spoznáte rôzne techniky používané v párovom poradenstve, ktorými dokážu pomôcť párom  prehĺbiť porozumenie, rešpektovanie vzájomných odlišností a obohatiť ich partnerský život

Budete mať možnosť supervidovať  vlastnú kazuistiku.

Zdenka Némethová

Psychologička, psychoterapeutka a supervízorka KBT s viac ako 13 ročnou praxou.

Viac ako 7 rokov pracuje v súkromnej praxi, kde okrem partnerských vzťahov rieši témy pracovno-životnej rovnováhy, vnútornej sebaistoty, životných hodnôt, medziľudských vzťahov  a harmónie v živote.

S pármi pracuje pomocou metódy "Vzťahový kompas".

Zároveň sa venuje organizovaniu kurzov a seminárov pre firmy, laickú a aj odbornú verejnosť, zamerané na rozvíjanie vzťahov,  manažmentu času a života. Jej špecifikom je aj poradenstvo pre firmy, kde sa vo vedení firmy realizujú manželské páry.

Lektorka: 

 

Čo vás čaká:

Piatok

 • Na začiatku sa podrobnejšie pozrieme na úskalia nevery, s ktorými klienti prichádzajú.
 • Nahliadneme k vekovým a gender špecifikáciám v rámci nevery.
 • Spoznáte rôzne podoby nevery a jej dôsledkoch.
 • Povieme si o teoretických východiskách vzniku nevier. 

Sobota

 • Dozviete sa o zručnostiach efektívnych pri obnove dôvery medzi partnermi.
 • Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme mužsko- ženské odlišnosti v oblasti riešenia problémov a v komunikácii.
 • Zameriame sa na identifikáciu absentujúcich zručností nevyhnutných pre úspešné dosiahnutie stanovených cieľov poradenstva.
 • Povieme si o štruktúre poradenských stretnutí zameraných na riešenie nevery.
 • Naučíte sa ošetriť vlastné procesy a stanoviť hranice.
 • Supervízia/ diskusia.

Nedeľa

 • Povieme si o možnostiach ako pracovať s klientom v odpore (jeden klient z páru). 
 • Naučíme sa ako ošetriť rôzne oblasti problémov - krízový manažment pre neveru.
 • Povieme si ako možno vďaka domácim úlohám docieliť rýchlu zastabilizovanie partnerskom vzťahu.
 • Naučíte sa ošetriť silné emócie a stratu, ktoré sprevádzajú celý proces poradenstva.

Kedy: 5.-7.máj2017
piatok-nedeľa.

Cena 3-dňového workshopu: 125 eur
18 kreditov SKP