tecavüz izle
Párové poradenstvo – workshop | workshopy

Možno si aj vy kladiete otázku:

Ako inak pracovať s párom 
v emočne náročných a vyhrotených situáciách?

 Termín workshopu: 9.11-11.11.2017
štvrtok až sobota (20hodín)

 • Radi sa chodíte na rôzne workshopy inšpirovať?
 • Pracujete v súkromí a chýba vám kontakt s kolegami?
 • Máte niekedy pocit, že ste už vyčerpali všetky vaše osvedčené metódy a efekt nie je taký, aký by ste pri práci očakávali? Uvítali by ste návod "ako naložiť" s konkrétnymi situáciami, ktorý môžete mať v zálohe?
 • Máte klientov, pri ktorých vám blisne hlavou, že tu by to možno chcelo iný prístup?

Trojdňový workshop „Párové poradenstvo“ bude zameraný na najčastejšie oblasti problémov týkajúcich sa dospelej populácie. Problémy vo vzťahoch sú na dennom poriadku. Pozrieme sa im na zúbok trošku podrobnejšie :-).

Workshop ponúka pohľad na partnerské vzťahy cez naše odlišnosti a hierarchiu citových potrieb. Vychádza z praktických skúsenosti prácou s pármi.

Na základe teórie, kazuistiky, zážitku, reflexie skúsenosti vám budú predstavené teoretické východiská a možnosti intervencie v jednotlivých štádiách práce s jednotlivcom alebo párom.

Pre koho je workshop určený:

Workshop je určený pre poradenských, školských a klinických psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi, pármi a rodinami.

 

Ciele workshopu:

Spoznáte štruktúru a procesy párového poradenstva. Budete vedieť, ako stanovovať ciele v poradenskom procese a ako plánovať individuálne a spoločné sedenia.

Budete vedieť, ako konštruktívne riešiť konflikty a ako sa o tieto poznatky podeliť so svojimi klientmi.

Spoznáte rôzne techniky používané v párovom poradenstve, ktorými dokážu pomôcť párom zmierniť ich konflikt, prehĺbiť porozumenie a obohatiť ich partnerský život.

Spoznáte usmernenia, hranice a etické výzvy párového poradenstva.

Zdenka Némethová

Psychologička, psychoterapeutka a supervízorka KBT.

Viac ako 7 rokov pracuje v súkromnej praxi, kde okrem partnerských vzťahov rieši témy pracovno-životnej rovnováhy, vnútornej sebaistoty, životných hodnôt, medziľudských vzťahov  a harmónie v živote.

S pármi pracuje pomocou metódy "Vzťahový kompas".

Zároveň sa venuje organizovaniu kurzov a seminárov pre firmy, laickú a aj odbornú verejnosť, zamerané na rozvíjanie vzťahov,  manažmentu času a života. Jej špecifikom je aj poradenstvo pre firmy, kde sa vo vedení firmy realizujú manželské páry.

Lektorka: 

 

Čo vás čaká:

Piatok

 • Na začiatku sa podrobnejšie pozrieme na oblasti problémov, s ktorými klienti prichádzajú.
 • Zistíme ako možno identifikovať klientovu "skrytú zákazku" (o ktorej nehovorí a je pre neho východiskom problému).
 • Nahliadneme k vekovým špecifikáciám v rámci každej oblasti problému.
 • Ukážeme si techniku nápomocnú pri identefikovaní cieľov poradenstva, ktorá slúži zároveň aj na nadviazanie terapeutického vzťahu (vhodnú najmä u klientov, ktorí buď nevedia presne čo chcú, alebo sú veľmi uzatvorení a málovravní). 

Sobota

 • Pozrieme sa na to v akých podobách vzťahov páry zvyknú fungovať a ako sa v nich môže prejavovať emočná závislosť.
 • Vysvetlíme si ako možno využiť naše mužsko-ženské odlišnosti v procese partnerského poradenstva.
 • Povieme si o podporujúcich a uzdravujúcich princípoch, ktoré pomáhajú partnerským vzťahom.
 • Pozrieme sa bližšie na časté kamene úrazu v partnerských vzťahoch, v poradenskom/terapeutickom procese.
 • Naučíme sa ako ošetriť rôzne oblasti problémov, ktoré dostávajú pár do krízy.

Nedeľa

 • Naučíte sa rôzne techniky a nahliadneme aj do metódy "Vzťahový kompas". Aj vďaka nácvikom vo dvojiciach.
 • Povieme si ako možno vďaka domácim úlohám docieliť rýchlu zmenu atmosféry v partnerskom vzťahu.